ALL TIMES PDT
SWIPE LEFT ON MOBILE DEVICES –>
MAY 7, 2019
8:00 Women Atlantic vs EDN
8:15 Men NB vs Atlantic
11:00 Women North vs BC
11:15 Men AB vs SK
14:00 Women AB vs MB
14:15 Men ON vs MB
17:00 Women ON vs Atlantic
17:15 Men BC vs NB
20:00 OPENING CEREMONY
20:45 Women SK vs North
MAY 8, 2019
8:00 Men EDN vs AB
8:15 Women NB vs AB
11:00 Men North vs ON
11:15 Women EDN vs ON
14:00 Men Atlantic vs BC
14:15 Women BC vs SK
17:00 Men SK vs EDN
17:15 Women MB vs NB
20:30 Men MB vs North
MAY 9, 2019
8:00 Men NB vs EDN
8:15 Women North vs EDN
11:00 Men AB vs MB
11:15 Women MB vs ON
14:00 Men Atlantic vs BC
14:15 Women BC vs SK
17:00 Men ON vs North
17:15 Women AB vs Atlantic
20:00 Men EDN vs SK
20:15 Women North vs NB
MAY 10, 2019
8:45 Women EDN vs AB
9:00 Men NB vs North
11:45 Women Atlantic vs ON
12:00 Men ON vs MB
14:45 Women North vs BC
15:00 Men SK vs Atlantic
MAY 11, 2019
8:00 Women NB vs EDN
8:00 Men EDN vs NB
11:00 Women ON vs MB
11:00 Men ON vs Atlantic
14:00 Women BC vs SK
14:00 Women Atlantic vs North
17:00 Men MB vs AB
17:00 Women AB vs NB
20:00 Men SK vs BC
20:00 Men North vs EDN
MAY 12, 2019
8:30 Women ON vs BC
11:30 Men MB vs BC
14:30 Women MB vs SK
18:00 Men MB vs SK